Skip to content

Regulamin

Niniejsza strona, widoczna pod adresem www.mgmedia.eu jest witryną informacyjną (dalej zwana „Stroną”).

Administratorem Strony jest firma MGMedia.eu Sp. z o.o., (dalej „Firma”), z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Świętokrzyskiej 124/20, 80-180 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000521636.

&1

Strona zawiera materiały czysto informacyjne, oraz spostrzeżenia i sugestie właściciela. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim po zastosowaniu się do publikowanych treści.

&2

Na stronie znajdują się formularze kontaktowe umożliwiające kontakt z Firmą. Aby skorzystać z możliwości kontaktu należy zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

&3

Dane osobowe podane w Formularzu są podane dobrowolnie i będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt oraz w celach statystycznych i marketingowych. Firma nigdy nie udostępniała i nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim. Zgodnie z w/w Ustawą każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do ich wglądu,  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać do Administratora danych stosowną prośbę w dowolnej formie pisemnej.

&4

Wszelkie spory powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zarządzania treściami na Stronie będą rozstrzygane w sądzie powszechnym zgodnym z przynależnością Firmy.

&5

Adres skrzynki mailowej info(at)mgmedia.eu jest również właściwy dla przekazywania do Firmy wszelkich uwag oraz wskazówek dotyczących funkcjonalności Strony oraz wszelkich usług świadczonych na rzecz Klienta.

Tak, proszę o kontakt w mojej sprawie.
Wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas wyrażasz zgodę na przetworzenie wysłanych informacji w celu otrzymania odpowiedzi. Przesłane dane nie są w żaden sposób przechowywane.