Skip to content

Co to jest konwersja.

Do czego jest potrzebna i jak ją zmierzyć? Co daje nam ta wiedza? Odpowiadamy na kilka kluczowych pytań.

Co to jest konwersja

Konwersja (innymi słowy: cel) to termin używany w kontekście marketingu internetowego i e-commerce, który odnosi się do pożądanej akcji, jaką użytkownik podejmuje na stronie internetowej lub w aplikacji. Najczęściej jest to dokonanie zakupu, zapisanie się na newsletter, wypełnienie formularza, czy pobranie pliku. Inaczej można też powiedzieć, że to działanie, którego celem jest przekształcenie anonimowego użytkownika w potencjalnego Klienta. Ma ono na celu generowanie przychodów, zwiększenie zaangażowania użytkownika lub budowanie bazy danych. Konwersje są jednym z najważniejszych wskaźników efektywności marketingowej. Mierzą skuteczność działań podejmowanych w celu przekonania użytkowników do wykonania określonej akcji na stronie.

Co to jest konwersja 01

Spis treści:

 1. Co to znaczy konwersja?
 2. Po co są konwersje mikro i makro?
 3. Jakie są narzędzia do pomiaru konwersji?
 4. Czym jest współczynnik konwersji?
 5. Jak zwiększyć konwersję?
 6. Czym są testy A/B?
 7. Co wpływa na współczynnik konwersji?
 8. Jaka jest dobra konwersja?

Co to znaczy konwersja?

Konwersja to jedno z najważniejszych pojęć w dzisiejszym internetowym świecie biznesu. Można je opisać jako moment, w którym zwykły, anonimowy internauta staje się Klientem. Albo moment, w którym wykazuje pożądane zachowanie na stronie internetowej. Co może być takim pożądanym zachowaniem? To może być dokonanie zakupu, zapisanie się na newsletter, wypełnienie formularza kontaktowego lub wykonanie innej istotnej akcji. Konwersje są jak klucze do skarbca dla firm działających online. To one przekładają się na zyski, rozwijanie relacji z klientami i sukces w marketingu internetowym.

Dla przykładu, jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego, konwersja oznacza, że osoba odwiedzająca stronę sklepu faktycznie dokonała zakupu. Bloger konwersją może nazwać subskrypcję newslettera, która pozwoli na budowanie trwałego kontaktu z czytelnikami. Dla strony internetowej oferującej jakieś usługi, konwersją będzie wypełnienie formularza kontaktowego przez potencjalnego Klienta. Mierzenie konwersji jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala ocenić skuteczność działań marketingowych i poprawiać stronę internetową tak, aby zachęcała więcej użytkowników do podjęcia pożądanych działań, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju biznesu online.

Po co są konwersje mikro i makro?

Konwersje mikro i makro to dwa rodzaje działań podejmowanych przez użytkowników na stronie internetowej, które mierzą różne poziomy zaangażowania. Konwersje mikro to mniejsze, mniej znaczące akcje, takie jak kliknięcie w link, przewinięcie strony, zapisanie się na newsletter lub polubienie treści na mediach społecznościowych. Są one ważne, ponieważ pozwalają monitorować zachowania użytkowników na stronie i ocenić, czy są zainteresowani treściami lub produktami. Konwersje mikro pomagają również w budowaniu relacji z użytkownikami i utrzymaniu ich zaangażowania.

Konwersje makro to bardziej istotne i pożądane działania. Mogą to być działania takie jak dokonanie zakupu, wypełnienie formularza kontaktowego lub zapisanie się na płatną usługę. Są one głównym celem biznesowym, ponieważ przekładają się na przychody i sukces finansowy. Mierzenie konwersji makro pozwala ocenić skuteczność strony internetowej lub kampanii marketingowej w kontekście osiągnięcia celów biznesowych.

Oba rodzaje konwersji, mikro i makro, są ważne dla analizy efektywności działań online, ponieważ pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie i czy spełniają ich oczekiwania. Doskonałym przykładem jest zbadanie pełnej ścieżki koszyka zakupowego w sklepie internetowym. Odpowiednie zdefiniowanie mikro konwersji (kroków po dodaniu towaru do koszyka) pomoże nam na pełne prześledzenie zachowań użytkownika podczas całego procesu zakupowego. Cztery pierwsze kroki to mikro konwersje. Makro konwersją będzie w tym przypadku faktyczny zakup towaru lub usługi.

Konwersje mikro i makro

Dzięki tej wiedzy można dostosować strategie marketingowe i poprawić doświadczenie użytkownika, co przekłada się na sukces w biznesie internetowym. Należy przy tym wiedzieć, że niektóre mikro konwersje będą konwersjami makro i odwrotnie. Wszystko zależy od rodzaju strony internetowej.

Może zainteresuje Cię temat:  Meta tagi

Jakie są narzędzia do pomiaru konwersji?

Istnieje wiele narzędzi do pomiaru konwersji, które pozwalają monitorować i analizować efektywność swoich działań marketingowych online. Jednym z najpopularniejszych darmowych jest Google Analytics. Oferuje kompleksową analizę zachowań użytkowników na stronie internetowej, w tym śledzenie konwersji makro i mikro. Kolejnym jest Facebook Pixel. To narzędzie dla reklamodawców na platformie Facebook, umożliwiającym śledzenie konwersji i optymalizację kampanii reklamowych. Są też inne narzędzia, takie jak Hotjar, Crazy Egg czy Optimizely. Pozwalają na analizę zachowań użytkowników wizualnie, poprzez kolorowe mapy i testy A/B, co pomaga w optymalizacji stron www w celu zwiększenia konwersji.

Czym jest współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji to kluczowy wskaźnik mierzący skuteczność strony internetowej lub kampanii marketingowej. Jest obliczany jako stosunek liczby osób, które dokonały pożądanej akcji (np. zakupu, zapisania się na newsletter) do ogólnej liczby odwiedzających stronę. Ten wskaźnik pomaga zrozumieć, ile procent użytkowników podejmuje pożądane działania, co jest istotne w ocenie efektywności działań online.

Jak obliczyć współczynnik konwersji 02.jpg

Na przykład: jeśli na stronę weszło 1000 osób, z czego 30 z nich wykona ważne dla nas działanie (zapisze się na newsletter, lub dokona zakupu), to współczynnik konwersji będzie wynosił (30/1000)*100% = 3%.

Współczynnik konwersji ma ogromny wpływ na wartość strony internetowej, ponieważ odzwierciedla, czy strona www powoduje, że odwiedzający ją anonimowi użytkownicy stają się Klientami lub aktywnymi użytkownikami. Im wyższy współczynnik konwersji, tym efektywniejsza strona lub kampania marketingowa. Wysoki współczynnik konwersji oznacza, że strona przyciąga i zachęca użytkowników do podejmowania pożądanych działań, co może prowadzić do większych przychodów i sukcesu w biznesie. Warto ciągle monitorować i optymalizować ten wskaźnik, aby maksymalizować wartość strony internetowej przez co osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Jak zwiększyć konwersję?

Zasadniczo najprawdopodobniej chodzi o zwiększenie współczynnika konwersji, czyli wartości, której obliczenie przedstawiliśmy powyżej. Podniesienie tego współczynnika może mieć ogromne znaczenie, w zależności od rodzaju Twojej strony www. Należy zwrócić uwagę, że jeśli obecnie współczynnik konwersji na Twojej witrynie wynosi 1%, to jego podniesienie do 2% daje już 100% wzrostu. Przy ilości wejść na stronę w okolicach 1000 użytkowników daje to w liczbach bezwzględnych skok z 10 do 20 osób zaangażowanych. Co zatem zrobić, aby osiągać liniowe wzrosty współczynnika konwersji w funkcji czasu? Sposobów jest wiele… Najważniejsze z nich to:

 • Odpowiednia optymalizacja strony www – dla różnych branż i celów będzie potrzeba zastosowania różnych rozwiązań;
 • Zastosuj SEO, aby zwiększyć widoczność strony w naturalnych wynikach wyszukiwania pod odpowiednie frazy kluczowe;
 • Dostarcz Klientom odpowiednio dużej dawki informacji o swoim produkcie lub usłudze;
 • Długofalowo buduj zaufania pomiędzy firmą i Klientami;
 • Wyeliminuj lub zminimalizuj ryzyka związane z zakupem towaru lub usługi;
 • Wdrażaj wszelkiego rodzaju zachęty do podjęcia działania natychmiast;
 • Przeprowadzaj testy A/B;
 • Przemyśl i ewentualnie popraw swój komunikat marketingowy;

Czym są testy A/B?

Testy A/B to eksperymentalna metoda wykorzystywana w marketingu internetowym i web-designie do porównywania dwóch różnych wersji strony internetowej, e-maila, reklamy lub innych elementów. Wykonuje się je, aby zidentyfikować, która z nich działa lepiej i przynosi lepsze wyniki. Pierwsza wersja (A) jest wersją kontrolną. Druga to eksperymentalna (wersja B). Obie wersje różnią się jednym konkretnym elementem, np. tytułem, kolorystyką przycisku lub treścią oferty, a reszta pozostaje identyczna. Testy A/B pozwalają na mierzenie wpływu tych zmian na konwersje, wydajność i zachowanie użytkowników. To umożliwia optymalizację stron www i kampanii marketingowych.

Może zainteresuje Cię temat:  SEO

Omówmy to na przykładzie. Załóżmy, że na stronie produktu mamy przycisk „Kup teraz”. Nie wiemy, w jakim kolorze ten przycisk mógłby być. Wybieramy dwa optymalne kolory, np zielony i czerwony. Sprawdzamy, który kolor przyciągnie więcej kliknięć (konwersji). Innymi słowy przeprowadzamy test A/B, gdzie wersja A ma czerwony przycisk, a wersja B zielony. Wszystko inne na stronie pozostaje niezmienione. Monitorujemy zatem, która wersja kolorystyczna przyciąga większą liczbę kliknięć i dokonanych zakupów. Jeśli wersja B (zielony przycisk) okazuje się skuteczniejsza, możemy ten kolor zastosować na całej swojej stronie. Taka niewielka zmiana może zwiększyć konwersje i przychody. Testy A/B pozwalają na podejmowanie bardziej uzasadnionych decyzji opartych na rzeczywistych danych i skupiają się na optymalizacji doświadczenia użytkownika.

Co to jest konwersja 02

Co wpływa na współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji na naszej stronie www może być kształtowany przez różnorodne czynniki. Najważniejszym jest estetyka. Czyli przejrzysty i atrakcyjny projekt strony internetowej oraz łatwość nawigacji na stronie ułatwiają użytkownikom wykonanie akcji. Jeśli strona internetowa jest trudna w nawigacji lub nieczytelna, użytkownicy mogą szybko ją opuścić. W efekcie mamy do czynienia z obniżeniem współczynnika konwersji.

Bardzo istotnym aspektem jest jakość treści i oferty na stronie. Treści (content) muszą być przekonujące, dostosowane do odbiorcy i jasno komunikować korzyści. Jeśli oferta nie jest atrakcyjna lub nie jest jasno przekazana, użytkownicy mogą stracić zainteresowanie i nie podejmą pożądanych działań. Ponadto bardzo ważną rolę odgrywa zaufanie do firmy lub marki. Brak zaufania lub brak gwarancji bezpieczeństwa płatności może zniechęcić użytkowników do dokonywania zakupów lub innych transakcji.

Innymi istotnymi czynnikami wpływającymi na współczynnik konwersji są wydajność strony, prędkość ładowania oraz zoptymalizowane na różne urządzenia. Strona internetowa powinna działać sprawnie na komputerach, tabletach i smartfonach. Dodatkowo, personalizacja treści i oferty może zwiększyć konwersje, ponieważ użytkownicy odczuwają większe zaangażowanie, widząc treści dostosowane do swoich potrzeb. Monitorowanie i analiza danych oraz testy A/B pozwalają na śledzenie konwersji i identyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji, co jest kluczowe dla ostatecznego sukcesu.

Jaka jest dobra konwersja?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każda branża rządzi się swoimi prawami i dla każdej inny będzie zadowalający wynik. Ogólnie dla wielu branż przyjmuje się, że dobrym wynikiem będzie konwersja na poziomie 10% i lekko więcej. Osiągniecie takiego wyniku nie jest łatwe i wymaga sporo pracy. Należy jednak pamiętać, że są branże, w których osiągnięcie wyniku 5% jest nie lada wyzwaniem. Są też branże, które bez problemu osiągają wyniki dwucyfrowe. Niema się jednak co łudzić – osiągnięcie wyniku na poziomie 50%, czy 75% jest mrzonką. Biorąc pod uwagę statystyki światowe, to średni współczynnik konwersji w latach 2022-2023 wyniósł pomiędzy 1,64% a 2,17%, co przedstawia poniższy wykres:

Średni współczynnik konwersji w e-commerce 2022-2023 01
Średni współczynnik konwersji w e-commerce 2022-2023 (autor: oberlo.com)

Jak widać, średni wysokość współczynnika konwersji nie jest wysoka. Trzeba naprawdę się postarać, aby osiągnąć wyniki wyższe od średniej światowej. Ale warto wykonać wiele, aby ten czynnik zwiększać. Nawet niewielka zmiana może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wymaga to niestety wielu godzin różnego rodzaju analiz i testów, aby wypracować optymalny model, dostosowany do rodzaju działalności firmy.

5/5 - (3 votes)
Agencja Marketingowa MGMedia_eu Kontakt 01
Tak,  chciałbym dowiedzieć się więcej.
Agencja Marketingowa MGMedia_eu Kontakt 01

Napisz do nas

Tak, proszę o kontakt w mojej sprawie.
Wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas wyrażasz zgodę na przetworzenie wysłanych informacji w celu otrzymania odpowiedzi. Przesłane dane nie są w żaden sposób przechowywane.