Skip to content

Słowa przejściowe

Słowa przejściowe

Słowa przejściowe, nazywane czasami spójnikami lub wyrazami łącznikowymi, są to wyrazy lub wyrażenia używane w języku pisanym i mówionym w celu ułatwienia płynności i logicznego łączenia poszczególnych elementów tekstu. Stanowią elementy struktury wypowiedzi, pomagając czytelnikowi lub słuchaczowi w zrozumieniu relacji między poszczególnymi zdaniami, akapitami lub sekcjami tekstu.

Szacowany czas czytania: 6 minut

O czym piszemy?

Co to są słowa przejściowe (frazy przejściowe)?

Słowa przejściowe to słowa „zlepiające” różne tezy wypowiedzi z ich oceną. Do najczęściej używanych słów przejściowych możemy zaliczyć takie frazy jak: „ponieważ”, „dlatego”, „podobnie”, „ze względu na fakt”, „być może”, „prawdopodobnie”, ponadto”, „oprócz tego”, „także”, „w rezultacie”, „natomiast”, „jednakże”, „z drugiej strony” itp. Ich używanie powoduje, że content strony (treść) staje się nieco bardziej przyjazny, czytelny. Słowa te nadają „kierunek” Czytelnikowi. Dodatkowo słowa przejściowe są spoiwem pomiędzy kolejnymi zdaniami wypowiedzi. Tworzą relację pomiędzy nimi, przygotowują Czytelnika do następnego zdania. Przykładowo dla porównania pewnych spraw użyjemy słów/fraz „podobnie jak”, „podobny do” i tym podobne. Przed podsumowaniem swojej wypowiedzi użyjemy fraz takich jak: „w związku z tym”, „reasumując”, „podsumowując”, itp. Od razu Czytelnik wie, czego może się spodziewać w dalszej części tekstu.

Słowa przejściowe 02

Czy należy używać słów przejściowych?

Niezwykle ważnym czynnikiem rankującym wartość strony jest jej czytelność. Aby ten czynnik podnieść i pozostawić na dłuższy czas na wysokim poziomie należy odpowiednio stosować słowa łączące w treści. Jednak należy zwrócić uwagę na odpowiednie ich rozmieszczenie i nie nadużywanie. W zagadnieniach związanych z optymalizacją strony nadużywanie jakiegokolwiek aspektu nie będzie dobrze widziane przez boty indeksujące. Tak samo jest w przypadku używania słów przejściowych w contencie strony. Podczas tworzenia treści copywriter nie zawsze zwraca uwagę na użycie tych, jakże ważnych zwrotów. Niejako wychodzą przy okazji, a to nie dobra praktyka pisarska.

Może zainteresuje Cię temat:  Co to jest Voice Search?

Przykłady zastosowania słów przejściowych w content marketingu.

Przykładem zastosowania słów przejściowych w content marketingu może być wprowadzenie nowej sekcji w artykule na blogu. Możemy użyć słowa przejściowego „ponadto”, aby wskazać, że przedstawiamy dodatkowe argumenty lub informacje, które wspierają nasze stanowisko. Innym przykładem jest wykorzystanie słowa „w rezultacie” w celu podsumowania wcześniej przedstawionych faktów i wskazania na wnioski, które można z nich wyciągnąć. Zrozumienie i umiejętne użycie słów przejściowych pozwala na konstruktywne i spójne komponowanie treści w content marketingu. Ułatwiają one organizację informacji, wyrażanie logicznych związków między różnymi częściami tekstu oraz budowanie płynnego narracyjnego toku.

Słowa przejściowe

Przykłady słów/fraz przejściowych w stosunku do relacji:

  • Przyczyna: ponieważ, dlatego, ze względu;
  • Porównanie lub kontrast: podobnie do, w przeciwieństwie do, podczas gdy;
  • Wniosek: w związku z tym, reasumując, wnioskując;
  • Sygnały rozmyte: prawdopodobnie, wydaje się, prawie;
  • Nacisk: z pewnością, jeszcze bardziej, godne uwagi, przede wszystkim.

Używanie tych słów dzieje się niejako automatycznie, dlatego niezbyt często zwracamy na to uwagę. Niemniej staje się dość istotne z punktu widzenia podniesienia czytelności strony internetowej. Oczywistym jest, że „faszerując” swój tekst tymi frazami nie osiągniemy automatycznie wysokich pozycji w naturalnych wyszukiwaniach Google. ( Ehh, żeby to było takie proste… 😉 ) Rozważne używanie tych fraz ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia wartości danej podstrony. Pośrednio przez to właśnie w perspektywie czasu wpływają na całe SEO strony.

Co daje użycie słów/fraz przejściowych?

Dobrze dobrane słowa przejściowe mają moc wpływu na odbiorców. Mogą sprawić, że treść staje się bardziej przekonująca, zwięzła i łatwiejsza do zrozumienia. Umożliwiają też lepsze prowadzenie czytelnika przez treść, skierowanie jego uwagi na kluczowe punkty i zachęcenie do dalszego czytania. Warto jednak pamiętać, że efektywne korzystanie ze słów przejściowych w content marketingu wymaga praktyki i świadomego zrozumienia ich znaczenia oraz zastosowania. W miarę doskonalenia tej umiejętności, twórcy treści mogą zauważyć znaczącą poprawę w jakości swoich tekstów, przekazie informacji oraz zdolności angażowania i zatrzymywania uwagi odbiorców. Jednakże używanie słów czy fraz przejściowych do tworzenia czytelnego tekstu jest tylko jednym z aspektów pełnej optymalizacji strony www. Zastosowanie tylko tego aspektu absolutnie nie gwarantuje zwiększenia widoczności strony.

Może zainteresuje Cię temat:  Wskaźnik PageRank w pasku narzędzi

Może zainteresują Cię inne tematy?

Oceń, czy artykuł być pomocny.

5/5 - (2 votes)

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Agencja Marketingowa MGMedia_eu Kontakt 01
Tak,  chciałbym dowiedzieć się więcej.

Napisz do nas

Agencja Marketingowa MGMedia_eu Kontakt 01
Tak, proszę o kontakt w mojej sprawie.
Wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas wyrażasz zgodę na przetworzenie wysłanych informacji w celu otrzymania odpowiedzi. Przesłane dane nie są w żaden sposób przechowywane.