Skip to content

Słowa przejściowe

Ważnym aspektem poprawiającym czytelność strony internetowej jest prawidłowe rozmieszczenie słów przejściowych. Zapewne do tej pory nikt nigdy nie zawracał sobie tym głowy. Po prostu tworząc treść nie zwracało się na to uwagi. Czym dokładnie są słowa przejściowe i dlaczego poświęcamy im nieco uwagi? W jakim stopniu słowa te są ważne z punktu widzenia SEO?

Co to są słowa przejściowe (frazy przejściowe)?

Słowa przejściowe to słowa „zlepiające” różne tezy wypowiedzi z ich oceną. Do najczęściej używanych słów przejściowych możemy zaliczyć takie frazy jak: „ponieważ”, „dlatego”, „podobnie”, „ze względu na fakt”, „być może”, „prawdopodobnie”, itp. Ich używanie powoduje, że treść (content) staje się nieco bardziej przyjazna, czytelna. Słowa te nadają „kierunek” Czytelnikowi. Dodatkowo słowa te są spoiwem pomiędzy kolejnymi zdaniami wypowiedzi. Tworzą relację pomiędzy nimi, przygotowują Czytelnika do następnego zdania. Przykładowo dla porównania pewnych spraw użyjemy słów/fraz „podobnie jak”, „podobny do” i tym podobne. Przed podsumowaniem swojej wypowiedzi użyjemy fraz takich jak: „w związku z tym”, „reasumując”, „podsumowując”, itp. Od razu Czytelnik wie, czego może się spodziewać w dalszej części tekstu.

Słowa przejściowe

Przykłady słów/fraz przejściowych w stosunku do relacji:

  • Przyczyna: ponieważ, dlatego, ze względu;
  • Porównanie lub kontrast: podobnie do, w przeciwieństwie do, podczas gdy;
  • Wniosek: w związku z tym, reasumując, wnioskując;
  • Sygnały rozmyte: prawdopodobnie, wydaje się, prawie;
  • Nacisk: z pewnością, jeszcze bardziej, godne uwagi, przede wszystkim.

Używanie tych słów dzieje się niejako automatycznie, dlatego niezbyt często zwracamy na to uwagę. Niemniej staje się dość istotne z punktu widzenia podniesienia czytelności strony internetowej. Oczywistym jest, że „faszerując” swój tekst tymi frazami nie osiągniemy automatycznie wysokich pozycji w naturalnych wyszukiwaniach Google. ( Ehh, żeby to było takie proste… 😉 ) Rozważne używanie tych fraz ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia wartości danej podstrony. Pośrednio przez to właśnie w perspektywie czasu wpływają na całe SEO strony.

Wniosek jest taki:

Używanie słów przejściowych do tworzenia czytelnego tekstu jest tylko jednym z aspektów pełnego SEO. Zastosowanie tylko tego aspektu absolutnie nie gwarantuje zwiększenia widoczności podstrony. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które maja wpływ na podniesienie rankingu. Warto zapoznać się z nasza ofertą na profesjonalny audyt SEO. Zapraszamy.