Skip to content

Jak pisać blog z pomocą ChatGPT?

Kilka praktycznych zagadnień dotyczących efektywnego pisania tekstów na bloga z pomocą ChatGPT.

Jak pisać blog z pomocą ChatGPT

Obecnie pisanie treści na bloga wymaga więcej zaangażowania i wiedzy. Istotnym w publikowaniu treści stało się dostosowanie do trendów i oczekiwań czytelników. Kluczowym elementem jest wartościowa, oryginalna treść, która odpowiada na pytania i potrzeby docelowej grupy czytelników. Od jakiegoś czasu istotną rolę odgrywają również elementy wizualne, takie jak atrakcyjne grafiki i ilustracje, które ułatwiają przyswajanie informacji. Istotnym stało się również dbanie o czytelność tekstu poprzez używanie klarownego języka i unikanie zbyt skomplikowanego słownictwa. Ponadto, istotnym aspektem jest regularność publikacji, co sprzyja budowaniu lojalności czytelników. Warto także uwzględniać trendy SEO, co przyczynia się do lepszej widoczności treści w wynikach wyszukiwania. W dzisiejszym świecie informacyjnym, interakcja z czytelnikami, zarówno poprzez komentarze, jak i media społecznościowe, również staje się kluczowym elementem budowania społeczności wokół bloga. Jak zatem pisać blog z pomocą ChatGPT stworzonym przez OpenAI?

Szacowany czas czytania: 16 minut

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT jest sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI. Obecnie oparty na architekturze GPT-3.5 w wersji bezpłatnej oraz GPT-4.0 (Plus) w wersji płatnej. Głównym zadaniem ChatGPT jest asystowanie i dostarczanie informacji w odpowiedzi na różnorodne pytania. Jest wytrenowany na ogromnej ilości danych tekstowych, co umożliwia mu zrozumienie i generowanie tekstu w wielu dziedzinach wiedzy. Jego siła tkwi w elastyczności i zdolności do obsługi różnorodnych tematów. Pozwala mu to dostarczać wszechstronnej pomocy w pisaniu, rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu informacji na różne tematy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jako sztuczna inteligencja, nie posiada uczuć ani osobowości. Funkcja ChatGPT opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego i dostarczaniu odpowiedzi w oparciu o zgromadzoną już wiedzę. Generowane przez AI odpowiedzi bazują na dostarczonych wcześniej ogromnej ilości danych. Dlatego nie powinno się jednoznacznie opierać na generowanych odpowiedziach na nurtujące pytania.

Co musisz wiedzieć o treściach blogowych generowanych przez ChatGPT?

Treści blogowe generowane przez ChatGPT są produktem sztucznej inteligencji, która opiera się na danych zgromadzonych podczas treningu modelu. Istotne jest zrozumienie, że ChatGPT generuje treści na podstawie wzorców językowych, nie posiadając wewnętrznego zrozumienia czy wiedzy. Mimo że stara się dostarczyć informacje zgodne z ogólną wiedzą historyczną, nie ma zdolności do ich aktualizacji do bieżących wydarzeń. Z tego powodu, zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji otrzymanych w odpowiedziach. W szczególności jeśli chodzi o konkretne, dynamiczne lub stale zmieniające się zagadnienia.

Jak pisać blog za pomocą ChatGPT 03

Należy również pamiętać, że treści generowane przez ChatGPT są czysto tekstowe i nie zawsze odzwierciedlają fakty czy obiektywne stanowisko. Są one wynikiem kombinacji dostarczonych wcześniej danych treningowych. To oznacza, że mogą pojawić się nieścisłości, błędy czy nawet sprzeczności. Dlatego niezbędne jest zachowanie krytycznego podejścia i samodzielną weryfikację informacji, zwłaszcza w przypadku treści o większym znaczeniu, takich jak treści edukacyjne czy zdrowotne. Wreszcie, korzystanie z treści generowanych przez ChatGPT wymaga umiejętności redakcyjnych ze strony użytkownika. Chodzi o to, aby dostosować treść do własnych potrzeb czy standardów, co pozwala uzyskać bardziej spersonalizowane i wartościowe publikacje.

Bezkrytyczne korzystanie z ChatGPT przy pisaniu bloga może również skutkować powstaniem tekstów nieautentycznych. Właściciel może utracić kontrolę nad wartością tekstów. Dlatego bardzo ważnym jest, aby traktować ChatGPT jako asystenta lub dostawcę pomysłów, a nie jako substytut dla kreatywności, wiedzy i umiejętności piszącego. Dopiero korzystanie z tych obu form pozyskania wiedzy i pomysłu powinien dać poprawny efekt w postaci wartościowego contentu na stronie.

Korzyści generowania treści blogowych przez ChatGPT

Dla osób, które wiedzą, jak pisać blog z pomocą ChatGPT, współpraca może przynieść szereg korzyści. Przedstawiamy pokrótce tylko niektóre z nich. Jednak pamiętajmy – może ich być nieco więcej, jeśli nauczymy się poprawnego i efektywnego korzystania z narzędzia.

 • Szybkość i efektywność. ChatGPT umożliwia szybkie generowanie treści na żądanie, co może znacząco przyspieszyć proces tworzenia contentu bloga. Narzędzie można wykorzystać do generowania pomysłów, rozszerzania istniejących treści lub tworzenia całkowicie nowych artykułów w krótkim czasie.
 • Wszechstronność. ChatGPT jest narzędziem wszechstronnym, zdolnym do obsługi różnorodnych tematów i dziedzin wiedzy. Dzięki temu, możesz uzyskać treści na tematy techniczne, naukowe, kreatywne czy biznesowe. To czyni go użytecznym narzędziem dla różnych rodzajów blogów.
 • Inspiracja i pomoc w pisaniu. Dla autorów blogów, którzy mogą doświadczać blokady twórczej, ChatGPT może służyć jako inspiracja do generowania nowych pomysłów lub pierwszych wersji contentu. Może dostarczyć różnorodnych perspektyw i sugestii, co pomaga w przełamywaniu monotonii i odkrywaniu nowych kierunków pisania.
 • Poprawki i korekty redakcyjne. ChatGPT może być wykorzystywany do generowania wstępnych szkiców, które później mogą być dostosowywane, rozwijane i poprawiane przez blogera lub influencera. Czyli dostarczy materiał bazowy, który później może być ulepszany zgodnie z indywidualnym stylem i wymaganiami piszącego bloga.
 • Elastyczność. ChatGPT dostarcza elastyczne rozwiązania dla różnych potrzeb twórczych. Może służyć jako narzędzie do tworzenia krótkich form treści, takich jak nagłówki czy opisy, a także do generowania dłuższych artykułów czy wpisów.
 • Redukcja kosztów. Korzystanie z ChatGPT może przyczynić się do zmniejszenia kosztów pozyskania wartościowej treści na bloga. Może się okazać, że zbędne stanie się zlecanie pracy specjalistom od pisania tekstów.

Zagrożenia pisania bloga za pomocą ChatGPT

Mimo że ChatGPT może być użytecznym narzędziem przy tworzeniu contentu na bloga, istnieją pewne zagrożenia i wyzwania związane z jego wykorzystaniem. Są one szczególnie istotne gdy bloger nie ma doświadczenia lub inspiracji do tworzenia treści. Warto opisane zagrożenia mieć na uwadze:

 • Niedokładność i błędy. ChatGPT bazuje na wzorcach językowych i danych treningowych, co może prowadzić do generowania treści, które są nieścisłe, błędne lub nieaktualne. Istnieje ryzyko przekazywania informacji niezweryfikowanych i mogących być mylącymi dla czytelników.
 • Brak kontroli nad stylem. Generowane treści mogą nie zawsze odpowiadać indywidualnemu stylowi i tonowi blogera. Mogą się pojawiać niespójności w stosunku do innych treści. Te różnice mogą wpływać na spójność i wiarygodność strony.
 • Ryzyko plagiatu. ChatGPT korzysta z dużych zbiorów danych treningowych, to oznacza, że niektóre fragmenty tekstu lub akapity mogą być podobne lub identyczne do istniejących treści online. To z kolei może zwiększyć ryzyko oskarżeń o plagiat oraz spowodować oznaczenie treści jako dupilcate content.
 • Brak kreatywności i autentyczności. Generowane treści mogą być pozbawione oryginalności i kreatywności, co jest kluczowe dla budowania unikalnego charakteru bloga. Ręczne tworzenie treści pozwala na bardziej autentyczne i angażujące narracje.
 • Brak wrażliwości na kontekst. Sztuczna inteligencja nie posiada wewnętrznego zrozumienia kontekstu ani zdolności do rozpoznawania subtelności czy emocji. To może prowadzić do generowania treści, które są niestosowne, nieczułe lub nieodpowiednie w danym kontekście.
 • Treść nieodpowiednia lub szkodliwa. W przypadku braku nadzoru, ChatGPT może generować treści, które są nieodpowiednie, kontrowersyjne lub nawet szkodliwe. Blogerzy powinni być świadomi tego ryzyka i dostosować wygenerowane treści do swoich standardów etycznych i wartości.
Jak pisać blog za pomocą ChatGPT 02

Generalnie korzystanie z ChatGPT niesie za sobą pewne wyzwania, ale odpowiednie korzystanie z możliwości, redakcja oraz dodatkowa weryfikacja dostarczonych treści mogą pomóc w zminimalizowaniu tych potencjalnych zagrożeń. Warto stosować ChatGPT jako narzędzie pomocnicze, a nie jako zastępstwo dla oryginalności i ludzkiego zaangażowania w procesie tworzenia treści.

Jak pisać blog za pomocą ChatGPT w 5 prostych krokach

Potrzebny czas: 7 minut

Poniżej opisujemy krok po kroku jak pisać blog z pomocą ChatGPT. Opisujemy kolejne kroki na przykładzie. Niemniej jednak zawsze warto poeksperymentować we własnym zakresie. Do czego zachęcamy.

 1. Opracowanie strategii marketingowej dla wpisu

  W pierwszej kolejności określ grupę docelową swojego wpisu. Zweryfikuj dane o użytkownikach w Google Analytics. Zapytaj ChatGPT o strategię, niech podpowie plan treści. Pamiętaj o podaniu jasnych, klarownych instrukcji, aby wygenerowany plan był jak najbardziej zbliżony do Twoich oczekiwań.

 2. Określenie fraz kluczowych dla zadanego tematu

  Jeśli masz już temat, spróbuj pozyskać frazy kluczowe, które będą odzwierciedlać temat wpisu. Przykładowo, jeśli tematem wpisu będzie słowo „telewizor” poproś o listę fraz powiązanych. Poproś o podział na frazy główne i frazy long tail. Poniżej przykładowa lista wygenerowana przez ChatGPT:
  Określenie fraz kluczowych dla wpisu na bloga przez ChatGPT 01
  Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie wygenerowane frazy należy od razu wykorzystać do jednego wpisu. Część z nich, a w szczególności frazy długiego ogona mogą być pomysłem na tytuł kolejnego wpisu związanego z tą samą tematyką.

 3. Określ zamiar wyszukania dla potencjalnych użytkowników

  W kolejnym kroku warto zapytać ChatGPT o zamiar wyszukania dla wyświetlonych wcześniej fraz kluczowych. Wpisują prompt: „Określ zamiar wyszukania dla powyższych fraz kluczowych.” otrzymamy mniej więcej taki oto zwrot informacyjny:
  Jak pisać blog za pomocą ChatGPT 01
  Widzimy tu przeprowadzoną analizę do jakiej grupy docelowej mogłaby być skierowana treść opisująca poszczególne frazy kluczowe. Szczegółowa analiza może przynieść nowe pomysły dla blogera. Ważne, aby odpowiednio dokonać analizę.

 4. Utwórz konspekt na zadany temat.

  Zasadniczo pisząc na jakiś temat nie wiemy tak naprawdę od czego zacząć, a na czym skończyć. Często nie jest łatwo stworzyć odpowiedni plan zagadnień do tematu. Zawsze o czymś się zapomina, o czym warto napisać. Z pomocą przychodzi ChatGPT. Poproś o przygotowanie odpowiedniego konspektu dla Twojego tematu. Przykładowo, zapytajmy o czym warto napisać w artykule opisującym technologię LED w telewizorach?

  Przykładowy konspekt do artykułu na bloga utworzony przez ChatGPT
  Zauważmy, że w każdym punkcie ChatGPT podsuwa propozycje zagadnień do opisania. Warto po analizie w tworzonym contencie zawrzeć odpowiedzi na podane zagadnienia. Można oczywiście dodać swoje, aby opis tematu był jak najlepszy.

 5. Wygeneruj wstęp i akapity.

  Jak już mamy gotowy konspekt, nadszedł czas na tworzenie zasadniczego tekstu. Zwróćmy tu jednak uwagę na to, że wygenerowany tekst nie będzie nadawał się do publikacji. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się naturalny, w większości przypadków takim nie jest. Warto popróbować różnych zapytań. Przykładowo wystarczy poprosić o napisanie wstępu do artykułu dotyczącego technologii LED w telewizorach. W odpowiedzi otrzymamy na przykład taki wstęp:
  Jak pisać blog z pomocą ChatGPT 02
  Po przeczytaniu widać, że tekst powinien być przeredagowany przed publikacją. Powinna być również poprawiona jego czytelność. Jednak na podstawie sugerowanej treści łatwiej i szybciej jest stworzyć autorską treść, pasującą do stylu blogera. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że poniżej tekstu mamy małe ikonki. Możemy wygenerowany tekst ocenić lub poprosić o przeredagowanie. ChatGPT weźmie pod uwagę nasze oceny w przyszłości, gdy poprosimy o kolejne teksty. Podobnie generujemy treści do poszczególnych akapitów naszego wpisu.

Może zainteresuje Cię temat:  Szybkość ładowania strony czynnikiem rankującym

Szukasz partnera do kompleksowej optymalizacji Twojej witryny? Zaufaj nam.

Czy można użyć ChatGPT do generowania nagłówków H1-H4?

Atrakcyjny tytuł jest jedną z ważniejszych kwestii związanych z atrakcyjnością tekstu. Przypomnijmy sobie „krzykliwe” tytuły w gazetach lub na stronach informacyjnych. Mają za zadanie przyciągnąć uwagę czytelników. ChatGPT również może pomóc w tworzeniu takich atrakcyjnych nagłówków. Wystarczy wpisać odpowiedni prompt, w którym zawrzemy komunikat i kontekst. Warto poprosić o wygenerowanie kilku wariantów z uwzględnieniem frazy kluczowej lub bez niej. Jeśli chcielibyśmy, aby nagłówki były zoptymalizowane pod kątem SEO – również warto o tym wspomnieć w zapytaniu. Jak w każdym przypadku, warto popróbować różnych zapytań.

Jak wygenerować meta tagi z pomocą ChatGPT?

Meta tagi stanowią bardzo ważny element każdej strony internetowej. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na odpowiednie ich dopasowanie.

Sprawdź, co to są meta tagi?

Poprośmy ChatGPT o wygenerowanie kilku przykładowych meta tagów (title i description) dla wpisu o zadanym tytule. Warto zwrócić uwagę, aby w tekstach wynikowych była zawarta odpowiednia liczba znaków, jaka jest dopuszczalna w opisach <meta>. Należy zachować czujność. Błędne określenie tagów może dać skutki odwrotne do zamierzonych. Poniżej przykład wygenerowanych przez ChatGPT tagów dla strony z naszych powyższych przykładów:

Jak wygenerować meta tagi z pomocą ChatGPT 01
Wygenerowane przez ChatGPT propozycje meta tagów dla strony o telewizorach.

Czy ChatGPT pomoże w generowaniu pytań i odpowiedzi?

Zdarza się, że po napisaniu świetnego tekstu na swojego bloga i jego opublikowaniu czytelnicy czują niedosyt i zadają różne pytania. Część z nich się powtarza. Dlatego warto do posta dołączyć sekcję FAQ. Odpowiednio oznaczona jako dane strukturalne podniosą wartość naszego wpisu. W tym przypadku ChatGPT również może przyjść z pomocą. Wystarczy wpisać odpowiednie zapytanie. Przykładowo mogłoby wyglądać tak: „Przygotuj proszę sekcję FAQ składający się z 5 punktów dla artykułu po tytułem: Technologia LED w telewizorach: Jak działa i dlaczego warto wybrać?” W odpowiedzi otrzymamy listę pytań i odpowiedzi, które po zredagowaniu mogą posłużyć do zrobienia sekcji FAQ we wpisie na blogu.

Sekcja FAQ wygenerowana przez ChatGPT 01
Sekcja FAQ wygenerowana przez ChatGPT

Odpowiedzialność za treści generowane przez ChatGPT.

Zapamiętaj, to bardzo ważne. Za wszystkie treści wygenerowane przez AI, opublikowane na Twoim blogu w pełni odpowiadasz Ty! Nie ma wyjątków. Dlatego tak ważne staje się uważne redagowane dostarczonych przez ChatGPT wyników. Ich bezwiedne kopiowanie i publikowanie nie przyniesie spektakularnych wyników. Kluczowym staje się czynnik ludzki dodany do wygenerowanej treści. Owszem, wymaga to sporej ilości pracy i zaangażowania, ale ostatecznie jest niezbędne. Nie jest tak, że wystarczy zadać kilka promtów i otrzymujemy gotowy do publikacji tekst. Owszem, jeśli nie zależy nam na jakości – może się zdarzyć, że otrzymamy treść gotową do publikacji. Jednak w większości przypadków musimy poświęcić czas i swoją wiedzę, aby stworzyć wartościową treść na swojego bloga.

ChatGPT to tylko narzędzie. Może pomóc, ale roboty za Ciebie nie wykona!

Pokrewne artykuły:

Oceń, na ile artykuł spełnił Twoje oczekiwania?

5/5 - (6 votes)
Tak, proszę o kontakt w mojej sprawie.
Wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas wyrażasz zgodę na przetworzenie wysłanych informacji w celu otrzymania odpowiedzi. Przesłane dane nie są w żaden sposób przechowywane.