Skip to content

Co to jest adres URL?

Z angielskiego Uniform Resource Locator, to unikalny adres jednoznacznie identyfikujący Twoje zasoby w sieci lokalnej bądź w internecie.

Co to jest URL

URL (ang. Uniform Resource Locator) w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Ujednolicony lokalizator zasobów„. Innymi słowy jest to unikalny adres sieciowy, pod którym znajdują się konkretne zasoby. Zasobami zazwyczaj są pliki, np: html, png, css, jpg, pdf i wiele innych. Czy adres URL jest istotny w świecie internetu? Jak jest zbudowany? O tym dowiecie się z tego artykułu.

Szacowany czas czytania: 14 minut

URL – pełna definicja.

Adres URL (ang. Uniform Resource Locator) to unikalny identyfikator zasobu dostępnego w Internecie. Stanowi on standardowy sposób określania lokalizacji zasobów, takich jak strony internetowe, pliki, obrazy czy inne rodzaje treści online. Adres URL składa się z kilku elementów, które precyzyjnie wskazują, gdzie dany zasób jest przechowywany i jak można się do niego odwołać. Zwróćmy uwagę na to, że jeden konkretny zasób powinien być identyfikowany jednym konkretnym adresem URL. Użycie większej ilości adresów URL do określenia lokalizacji tego samego zasobu jest praktyką nieodpowiednią. W ten sposób doprowadzamy do tworzenia tak zwanego duplicate content. Praktyka ta powoduje zamieszanie w strukturze zasobów sieciowych, przez co jest źle postrzegana przez wyszukiwarki internetowe z Google na czele.

Z czego składa się adres URL?

Składniki adresu URL określają konkretne elementy, z których składa się adres URL, umożliwiając jednoznaczne określenie lokalizacji danego zasobu w sieci (lokalnej lub globalnej). Każdy adres URL składa się z kilku podstawowych składników, z których każdy pełni określoną rolę w identyfikowaniu i lokalizowaniu zasobów online. Pokrótce omówmy poszczególne składniki adresu URL:

  • Protokół. Jest to pierwszy segment adresu URL, który określa sposób komunikacji między klientem a serwerem, na którym znajduje się dany zasób. Popularnymi protokołami są „HTTP” (Hypertext Transfer Protocol) i jego bezpieczna wersja „HTTPS” (Hypertext Transfer Protocol Secure). Protokoły te stosuje się głównie do przeglądania stron internetowych.
  • Domena: Reprezentuje adres witryny lub serwera, na którym znajduje się dany zasób. Na przykład w adresie „www.przyklad.pl” domeną jest jedynie „przyklad.pl”. Więcej o domenie piszemy w tym artykule.
  • Ścieżka: Jest to fragment adresu URL, który wskazuje na konkretną lokalizację zasobu na serwerze. Ścieżka może zawierać nazwę pliku, katalogu lub inny identyfikator, który pomaga w precyzyjnym odnalezieniu zasobu. Na przykład w „www.przyklad.pl/strona1” ścieżką jest „/strona1„.
  • Parametry. To opcjonalne elementy adresu URL, które umożliwiają przekazywanie dodatkowych informacji do serwera. Parametry zazwyczaj występują po głównej części adresu URL i są oddzielone od niej znakiem zapytania („?”). Mogą zawierać różnego rodzaju dane, takie jak zapytania wyszukiwania czy identyfikatory sesji.
  • Fragment. Rzadziej używany element adresu URL, który wskazuje na konkretną sekcję lub część zasobu. Fragment oznacza się znakiem „#” i używa na końcu adresu URL. Jest to szczególnie przydatne w przypadku długich dokumentów HTML, gdzie można bezpośrednio odnosić się do określonego fragmentu strony.

Przykład pełnego adresu URL: „https://www.przyklad.pl/strona1?param=value#section”

Z czego składa się adres URL 01
Z czego składa się adres URL?

Składniki adresu URL razem tworzą kompletną ścieżkę do danego zasobu w Internecie lub w sieci lokalnej. Umożliwiają użytkownikom jednoznaczne odwołanie się do konkretnych stron, plików czy innych dostępnych zasobów. Zrozumienie tych składników jest istotne dla prawidłowego korzystania z internetu oraz tworzenia czy analizowania treści.

Rodzaje adresów URL

Różne rodzaje adresów URL używa się w zależności od specyfiki zasobu, celów użytkownika oraz wymagań technicznych aplikacji internetowych. Rodzaje te obejmują adresy bezwzględne, adresy względne oraz adresy kanoniczne.

Adresy bezwzględne są pełnymi adresami URL, które wskazują dokładną lokalizację zasobu w sieci, zaczynając od protokołu, domeny, ścieżki i ewentualnych parametrów. Na przykład: „https://www.przyklad.pl/strona1”.

Adresy względne stosuje się głównie w kontekście struktur witryn internetowych, gdzie odnoszą się do zasobów w stosunku do bieżącej lokalizacji. Są one wygodne w budowaniu odnośników w obrębie strony internetowej, ponieważ nie zawierają pełnego adresu, a jedynie ścieżkę względną do zasobu. Na przykład, jeśli jesteśmy na stronie „https://www.przyklad.pl/strona1” i chcemy odwołać się do strony „strona2”, użyjemy adresu względnego „/strona2”.

Natomiast adresy kanoniczne wykorzystuje się w celu jednoznacznego określenia preferowanej wersji danej strony lub zasobu. Adresy kanoniczne używamy w kontekście optymalizacji zasobów dla wyszukiwarek internetowych wskazując, którą wersję preferujemy i która powinna być indeksowana. Przykładowo, witryna internetowa może mieć kilka różnych adresów URL wskazujących na tę samą stronę, ale adres kanoniczny będzie wskazywał na preferowaną wersję, np. „https://www.przyklad.pl/strona1„.

Może zainteresuje Cię temat:  Co to jest konwersja

Zatem wybór odpowiedniego rodzaju adresu URL zależy od konkretnych potrzeb projektu internetowego, optymalizacji dla wyszukiwarek oraz łatwości zarządzania strukturą witryny. W praktyce, stosowanie odpowiednich rodzajów adresów może przyczynić się do lepszej czytelności, dostępności i wydajności aplikacji internetowych.

Czym różni się adres URL od adresu URI?

Adres URI (Uniform Resource Identifier) jest ogólnym pojęciem, które służy do identyfikowania zasobów, bez względu na to, czy są one dostępne przez sieć internetową, czy też nie. Adres URI może być identyfikatorem, który wskazuje na zasób w sposób jednoznaczny, ale nie koniecznie określa jego lokalizację w sposób bezpośredni. Zauważmy, że adres URL jest szczególnym rodzajem adresu URI. Określa konkretną lokalizację zasobu w sieci oraz sposób, w jaki można się do niego odwołać. Zawiera wszystkie niezbędne informacje lokalizacyjne, takie jak protokół, domenę, ścieżkę i ewentualne parametry, które umożliwiają bezpośredni dostęp do zasobu.

W praktyce, różnica między adresami sprowadza się do zakresu i precyzji identyfikacji zasobów. Adresy URI mogą obejmować również identyfikatory, które niekoniecznie wskazują na konkretne lokalizacje zasobu w sieci. Przykładem adresu URI może być identyfikacja adresu e-mei: „mailto:jan_kowalski@przyklad.pl” lub identyfikacja numeru telefonu: „tel:+48123456789„. Adresy URI mogą również odnosić się do zasobów lokalnych. Przykładowo adres: „file:///home/user/nazwa_dokumentu.txt” mógłby wskazywać na plik tekstowy znajdujący się na lokalnym komputerze użytkownika.

Czy adres URL ma wpływ na SEO?

Oczywiście, że adres URL ma wpływ na SEO strony internetowej. Jest jednym z kluczowych parametrów, które są brane pod uwagę przy ocenie jej jakości podczas indeksowania. Jaki zatem powinien być prawidłowy adres strony? Przyjrzyjmy się poniższym właściwościom.

Zrozumiała struktura adresu URL.

Adres powinien być czytelny i zrozumiały dla użytkowników oraz dla robotów wyszukiwarek. Czytelna struktura adresu URL pomaga zarówno użytkownikom, jak i algorytmom wyszukiwarek zrozumieć zawartość i kontekst strony. Na przykład, adres „https://www.przyklad.pl/kategoria/podkategoria/nazwa_produktu.html” jest czytelny i wskazuje użytkownikom oraz wyszukiwarkom, gdzie znajduje się dany produkt na stronie sklepu internetowego.

Stosowanie fraz kluczowych.

Umieszczenie odpowiednich słów (fraz) kluczowych w adresie URL może pomóc wyszukiwarkom zrozumieć, o czym jest dana strona. Słowa lub frazy kluczowe w adresie strony mogą zwiększyć jej wiarygodność dla określonych zapytań wyszukiwania. Na przykład, jeśli strona dotyczy porad dotyczących gotowania, adres URL „https://www.przyklad.pl/porady-gotowania” jest bardziej precyzyjny i pomocny dla użytkowników niż adres: „https://www.przyklad.pl/page123”.

Odpowiednia długość adresu.

Krótkie i zwięzłe adresy URL będą zazwyczaj preferowane przez użytkowników i wyszukiwarki. Adresy powinny być jak najbardziej konkretne i eliminować zbędne elementy, co ułatwi ich zapamiętywanie i udostępnianie. Krótkie adresy URL mogą również poprawić doświadczenie użytkownika, szczególnie jeśli są one wykorzystywane w linkach do udostępniania na mediach społecznościowych czy w innych materiałach promocyjnych.

Unikalność adresu

Każda strona na witrynie internetowej powinna mieć unikalny adres URL. Duplikacja adresów może prowadzić do problemów indeksacyjnych i zdezorientowania wyszukiwarek co do tego, która strona ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Zatem nie twórzmy zduplikowanej treści.

Stabilność adresów.

Stabilność adresów URL, czyli ich trwałość i brak częstych zmian, może wpłynąć na zaufanie wyszukiwarek do witryny internetowej. Ciągłe ich zmiany będą prowadzić do problemów z indeksacją i obniżenia pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Dzisiaj już tylko bezpieczne adresy URL.

Użycie bezpiecznego protokołu HTTPS oraz certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer) może mieć wpływ na pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Jak wygląda przyjazny adres URL 01
Wygląd prawidłowego adresu URL

Bezpieczeństwo adresów URL.

Niestety, w dzisiejszych czasach Adresy URL mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców do przeprowadzania różnorodnych ataków. W szczególności ataków typu phishing, wstrzykiwania SQL, cross-site scripting (XSS) czy ataków typu man-in-the-middle (MITM). Cyberprzestępcy mogą próbować podszywać się pod prawidłowe adresy URL, aby wyłudzić poufne informacje od użytkowników lub naruszyć integralność witryny poprzez zaimplementowanie złośliwego kodu. Zaatakowane zasoby w krótkim czasie przestaną pełnić swoje funkcje. Co gorsza, często dzieje się to bez wiedzy właściciela lub administratora. Dopiero po czasie orientujemy się, że z udostępnionymi zasobami dzieje się coś niepożądanego.

Istnieje kilka podstawowych praktyk, które mogą pomóc w zapobieganiu atakom na adresy URL oraz zwiększeniu ogólnego poziomu bezpieczeństwa witryn internetowych. Jedną z nich jest stosowanie protokołu HTTPS z certyfikatem SSL/TLS. To zapewni szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką użytkownika a serwerem i ograniczy ryzyko przechwycenia danych przez niepowołane osoby.

Co to jest adres URL 01

Ważną praktyką jest również walidacja i filtrowanie danych wprowadzanych przez użytkowników. Zwłaszcza jeśli używa się ich w adresach URL. Zatem sprawdzajmy, czy dane wejściowe są poprawne i nie zawierają potencjalnie szkodliwych treści, takich jak skrypty JavaScript czy znaki specjalne używane w atakach XSS.

Może zainteresuje Cię temat:  Co to jest atrybut ALT

Niezmiernie istotne dla witryny internetowej jest również wykonywanie regularnych aktualizacji oprogramowania oraz stosowanie najnowszych łatek bezpieczeństwa. Oprogramowanie serwera, system operacyjny, frameworki aplikacyjne i inne komponenty powinny być regularnie aktualizowane, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Zwróćmy również uwagę na kontrolę dostępu do zastrzeżonych zasobów poprzez stosowanie autoryzacji i uwierzytelniania. Dzięki temu zabiegowi użytkownicy bez naszej autoryzacji nie będą mieć dostępu do zasobów. Przez co nie będą mieli możliwości ataku.

Jak sprawdzić adres URL strony?

Sprawdzenie adresu URL strony internetowej nie jest trudne. W zależności od urządzenia i przeglądarki internetowej robi się to praktycznie intuicyjnie. Oto podstawowe sposoby na znalezienie adresu URL strony:

Na komputerze:

Otwórzmy jedną z przeglądarek internetowych, jaką mamy zainstalowaną. Może to być Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari itp. Adres stron internetowych będzie się wyświetlał w pasku adresu umieszczonego na samej górze okna wyszukiwarki. W niektórych wyszukiwarkach będzie ukryty parametr protokołu, dlatego niekoniecznie zobaczymy pełny adres. Jednak w sytuacji chęci jego skopiowania pobrana będzie pełna jego wartość.

W telefonie:

Zależnie od przeglądarki internetowej również w telefonie możemy sprawdzić adres URL. W Operze, najczęściej używanej w iPhone’ach protokół http:// reprezentuje ikona kuli. Dla protokołu https:// będzie to ikona kłódki. W telefonach opartych na systemie Android będą obowiązywały zasady identyczne jak w przypadku komputerów.

Czy w adresie URL można stosować polskie znaki?

Zasadniczo nie ma przeciwwskazań do używania polskich znaków w adresach zasobów. Jednak nie zaleca się tego robić, gdyż nie wszystkie wyszukiwarki internetowe z nimi sobie poprawnie poradzą. Może to spowodować błędną interpretację i ostatecznie nie doprowadzić do tak oznaczonego zasobu. Problem wystąpi również podczas kopiowania i udostępniania adresu zawierającego znaki z poza kodu ASCII. Charakterystyczne polskie znaki zastępowane są kodem zawierającym znaki specjalne, np „%”. A to może być uznane za próbę oszustwa.

Skorzystaj z porady eksperckiej SEO

Skorzystaj z porady eksperckiej

Jeśli chcesz zwiększyć ruch na swojej witrynie internetowej, a nie wiesz od czego zacząć, proponujemy darmową profesjonalną poradę ekspercką. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz. Odezwiemy się do Ciebie i pomożemy ruszyć z miejsca. Wykonamy audyt strony i wskażemy możliwości rozwoju strony.

Popularne problemy z adresami URL i sposoby ich rozwiązania.

Nieprzyjazne adresy zasobów, w szczególności adresy stron w obrębie witryny internetowej mogą mieć negatywny wpływ na doświadczenie użytkowników. Przez to mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności całej witryny. Dlatego ważne jest, aby unikać używania błędnych adresów. O fakcie stosowania nieprawidłowych adresów dowiemy się analizując bezpłatne narzędzia dostępne w Google Search Console. Najczęściej spotykane problemy to:

  • Użyte adresy URL mogą być zbyt długie, skomplikowane lub trudne do zrozumienia dla użytkowników. Problemy te mogą prowadzić do utraty potencjalnych użytkowników, którzy nie są w stanie łatwo zapamiętać dany adres lub zrozumieć jego struktury. Rozwiązaniem jest stosowanie czytelnych, krótkich i opisowych adresów, które precyzyjnie opisują zawartość podstrony.
  • Czasami adresy URL mogą być podobne do siebie lub zawierać niejednoznaczne nazwy. To może prowadzić do błędnej ich interpretacji. W takich przypadkach ważne jest unikanie podobieństwa między adresami różnych stron oraz stosowanie jednoznacznych nazw, które dokładnie opisują zawartość strony.
  • Duplikacja treści w adresach URL, na przykład poprzez istnienie wielu adresów URL prowadzących do tego samego zasobu, może prowadzić do problemów z indeksacją przez wyszukiwarki oraz obniżenia pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Aby rozwiązać ten problem, należy stosować przekierowania (np. Przekierowanie 301) oraz canonical tag (rel=”canonical”), które wskazują na preferowaną wersję adresu URL.
  • Adresy URL mogą być podatne na różnego rodzaju ataki, takie jak phishing, zmiany w SQL czy cross-site scripting (XSS). Aby zapewnić bezpieczeństwo adresów URL, należy stosować zabezpieczenia, takie jak protokół HTTPS, walidacja danych wejściowych oraz regularne aktualizacje oprogramowania i łatek bezpieczeństwa.
  • Niekiedy adresy URL mogą zawierać znaki specjalne lub znaki nieprzyjazne dla przeglądarek internetowych. W takich przypadkach ważne jest stosowanie odpowiedniego kodowania znaków, takiego jak UTF-8, aby uniknąć problemów z interpretacją adresów przez przeglądarki i inne aplikacje internetowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:

Oceń, czy artykuł okazał się dla Ciebie pomocny.

5/5 - (2 votes)
Tak, proszę o kontakt w mojej sprawie.
Wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas wyrażasz zgodę na przetworzenie wysłanych informacji w celu otrzymania odpowiedzi. Przesłane dane nie są w żaden sposób przechowywane.